Tadeusz Pietrzykowski – wojownik o duszy artysty

Lokalizacja: OLIVIA TOWER

Czas: ZAKOŃCZONA

Na ekspozycję składa się 29 prac Tadeusza Pietrzykowskiego wykonanych w różnych technikach
i podejmujących wiele tematów. Wystawa w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku prezentowana
będzie do 31 sierpnia br., a wstęp na nią jest bezpłatny. Swoistą zapowiedź projektu stanowiła
prezentacja reprodukcji prac tego sławnego polskiego pięściarza w Olivia Star przy okazji gali
Rocky Boxing Night im. Tadeusza „Teddy’ego” Pietrzykowskiego.  

 

Tadeusz Pietrzykowski był przedwojennym wicemistrzem Polski i mistrzem Warszawy w wadze
koguciej. W roku 1939 walczył broniąc Warszawy, a wiosną 1940 r. podjął próbę przedostania się
do formującej się we Francji polskiej armii. Po aresztowaniu na Węgrzech, 14 czerwca 1940 r.
Pietrzykowskiego wysłano pierwszym transportem do KL Auschwitz, gdzie został oznaczony
numerem 77. W obozie stoczył według różnych szacunków ponad 40 walk bokserskich.
W opiniach wielu więźniów uznawany był za jedynego mistrza wszechwag KL Auschwitz.
Zaangażował się w działalność obozowego ruchu oporu - Związku Organizacji Wojskowej (ZOW)
utworzonego przez Witolda Pileckiego. W 1943 r. został deportowany do KL Neuengamme,
gdzie toczył kolejne walki. Później trafił do KL Bergen-Belsen i tam doczekał wyzwolenia
w kwietniu 1945 r. Tadeusz Pietrzykowski po odzyskaniu wolności wstąpił do 1 Dywizji Pancernej
gen. Stanisława Maczka, gdzie zajmował się organizacją zajęć sportowych wśród żołnierzy,
jak również sam toczył walki bokserskie na ringach wyzwolonej Europy m.in. w Belgii, Niemczech
i Francji.

 

Po wojnie powrócił do kraju, ukończył studia na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie
i został trenerem sportowym oraz nauczycielem wychowania fizycznego.

 

Tadeusz Pietrzykowski do historii przeszedł jako słynny bokser toczący pojedynki o życie w
KL Auschwitz, jednak jak się okazuje interesował się także malarstwem i uprawiał je przez całe
swoje życie. Aby przybliżyć ten fakt publiczności na wystawie w Muzeum II Wojny Światowej
w Gdańsku postanowiliśmy zaprezentować jego autorskie prace. Chciał studiować architekturę
na Politechnice Warszawskiej, co uniemożliwił mu wybuch wojny, a po wyzwoleniu uczęszczał
jako wolny słuchacz do Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Na ekspozycji prezentujemy
29 oryginalnych prac jego autorstwa wykonanych w różnych technikach i podejmujących wiele
tematów. Niech ta wystawa będzie upamiętnieniem postaci tego niezwykłego boksera
– „wojownika
o duszy artysty”.

 


 

KURATOR WYSTAWY: dr Janusz Janowski

KOORDYNATOR PROJEKTU: dr Janusz Janowski

REDAKTOR KATALOGU: dr Janusz Janowski

KONSULTACJA NAUKOWA: prof. dr hab. Grzegorz Berendt

PROJEKT EKSPOZYCJI: Natalia Gawryluk

WSPÓŁPRACA: Marta Baranowska, Monika Bączek, Izabela Boguszewska, dr Paweł Czapczyk, Patryk Dąbrowski, Bartłomiej Garba, Adrianna Garnik, Natalia Gawryluk, Łukasz Gurfinkiel, Magdalena Hajduk, Krystian Iwanow, dr hab. Michał Jandura, Wojciech Kiełpiński, Zofia Kraszewska, Adrianna Paradowska, Krzysztof Ptak, Maja Strzemińska, Eleonora Szafran-Pietrzykowska, Karol Szejko
 

Obrazy pochodzą z Archiwum Prywatnego Eleonory Szafran-Pietrzykowskiej

 

Tadeusz Pietrzykowski – wojownik o duszy artysty