Konkurs kompozytorski „Requiem – pamięci poległych Obrońców Westerplatte”

Konkurs kompozytorski „Requiem – pamięci poległych Obrońców Westerplatte”

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku zaprasza do udziału w konkursie kompozytorskim na utwór muzyczny dedykowany pamięci poległych Obrońców Westerplatte. 

Przedmiotem Konkursu jest  skomponowanie requiem na orkiestrę, chór i solistów w przedziale czasowym: 40-50 minut.

Konkurs adresowany jest do twórców między 18. a 35. rokiem życia.   

 

 

Celem Konkursu jest wyłonienie wśród nadesłanych utworów, poświęconych bohaterskim Obrońcom Westerplatte, kompozycji odznaczających się wysokimi walorami artystycznymi. W ten szczególny, artystyczny sposób zostanie uhonorowana pamięć o polskich żołnierzach poległych podczas walk we wrześniu 1939 r. na Westerplatte. Konkurs ma także na celu uhonorowanie i  wypromowanie  młodych twórców oraz promocję polskiej  kultury w  kraju  i  za  granicą, ze szczególnym uwzględnieniem wątków historycznych i patriotycznych.

 

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku do 13 czerwca br. Prawykonanie zwycięskiej kompozycji odbędzie się w listopadzie 2022 r. w kościele rektoralnym św. Józefa w Gdańsku, będącym Sanktuarium Ofiar Nieludzkich Systemów.

 

Obok nagrody głównej w Konkursie przyznane zostaną dwa wyróżnienia.

 

 

Prace konkursowe z dopiskiem: „Konkurs Kompozytorski Requiem upamiętniający bohaterskich obrońców Westerplatte” należy dostarczyć na adres Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, tj. pl. W. Bartoszewskiego 1, 80-862 Gdańsk, do dnia 31 maja 2022 r.

 

Regulamin konkursu dostępny tutaj.

 

Do prac konkursowych należy dołączyć wypełnione dokumenty, dostępne do pobrania poniżej:

Zał. 1 Formularz zgłoszeniowy

Zał. 2 Oświadczenie

Zał. 3 Klauzula informacyjna

 

Termin składania prac: 3 stycznia –  31 maja 2022 r.

 

Konkurs został objęty honorowym patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego.

Do prac konkursowych należy dołączyć wypełnione dokumenty, dostępne do pobrania poniżej:

Termin składania prac: 3 stycznia –  31 sierpnia 2022 r.

 

Konkurs został objęty honorowym patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego.