Wystawa „Na szerokich wodach. Opowieść o Polskim Klubie Morskim”

Lokalizacja Nabrzeże Ziółkowskiego w Gdańsku

Wstęp wolny

Wystawa „Na szerokich wodach. Opowieść o Polskim Klubie Morskim” to fascynująca

historia gdańskiego klubu żeglarskiego o przedwojennych tradycjach. Ekspozycja

przedstawia dzieje PKM od momentu powstania organizacji, poprzez pierwsze lata

powojenne oraz funkcjonowanie klubu w okresie Polskiej Rzeczpospolitej

Ludowej, aż do dnia dzisiejszego.

Wystawa „Na szerokich wodach. Opowieść o Polskim Klubie Morskim”

 

 

 

 

Na wystawie nie zabrakło także informacji dotyczących postaci kpt. Ziółkowskiego, zaprojektowanego przez niego jachtu „Korsarz”, a także przedstawienia form upamiętniania „Pierwszego Żeglarza Rzeczpospolitej”. Ekspozycja zawiera szereg unikatowych oraz pamiątkowych zdjęć i dokumentów związanych z historią oraz członkami klubu. W materiale opisano wiele ciekawych oraz mało znanych szerszemu gronu faktów związanych z działalnością PKM, w tym między innymi historię regat do olimpijskich, które odbyły się w 1936 r.

PKM założono w latach 20. XX wieku w Wolnym Mieście Gdańsku (WMG). Od początku istnienia członkom PKM przyświeca idea kształcenia przyszłych pokoleń żeglarzy, którzy z powodzeniem biorą udział w zawodach i rejsach zarówno krajowych jak i zagranicznych. Funkcję komandora klubu oraz kierownika sportowego w okresie 20-lecia międzywojennego pełnił sam kpt. ż. w. Tadeusz Ziółkowski.

Ten zasłużony działacz mniejszości polskiej w WMG brał także czynny udział w budowie powojennej morskiej floty handlowo-pasażerskiej. Jako kapitan pilotów w Porcie Gdańskim odmówił wprowadzenia do akwenu niemieckiego pancernika Schleswig-Holstein, który pierwszego września skierował salwy w kierunku Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Półwyspie Westerplatte. W konsekwencji podjętego działania został aresztowany a następnie zamordowany przez hitlerowców w obozie koncentracyjnym Stutthof.