Przejdź do treści

Wojna i Pamięć. Czasopismo Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Wojna i Pamięć. Czasopismo Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

 

Wojna i Pamięć. Czasopismo Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku to nowy rocznik wydawany nakładem MIIWŚ. Tematem przewodnim pierwszego numeru prezentowanego periodyku jest zbrodnia katyńska. Poruszono w nim m.in. kwestie pozostałości epistolograficznych po ofiarach zbrodni, zbiorów archiwów państwowych i rodzinnych, które dotyczą wydarzeń z 1940 r., o czym pisze m.in. Ewa Kowalska, czy temat filmów katyńskich, o których napisał Tadeusz Wolsza.

W czasopiśmie podzielonym na cztery działy tematyczne (Wokół zbrodni katyńskiej, Varia, Sprawozdania i Recenzje) znajdują się teksty nie tylko polskich autorów, ale również zagranicznych. Wśród nich znaleźli się Swiatoslaw Kulinok, Wiaczesław Selemeniew czy Włodzimierz Zdanowicz, którzy opisują doświadczenia związane z II wojną światową z perspektywy społeczeństwa białoruskiego. W numerze poruszono również zagadnienia lokalne – m.in. w tekście autorstwa Dmitriya Panto piszącego o działalności Lwa Charko w Gdańsku czy Jarosłwa Tuliszki, którego artykuł poświęcony jest udziałowi gdyńskich policjantów w obronie wybrzeża. Publikację wzbogaca materiał ilustracyjny: listy ofiar zbrodni katyńskiej, dokumenty i zdjęcia historyczne. 

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z debiutującym czasopismem, odnosząc się przy tym do słów redaktora naczelnego „Wojny i Pamięci” – dr. hab. Grzegorza Berendta, prof. UG: 

[…] obowiązkiem nas, współczesnych, jest przyjęcie sztafety opowieści ostrzeżenia o tym, do czego są zdolni ludzie, stawiający siebie w miejsce Boga. Zasługują na to ci wszyscy, którzy padli ofiarą agresorów oraz ludobójców, i ci, którzy stanęli na drodze agresji czy to w mundurach regularnej armii, czy w szeregach zbrojnej konspiracji, czy w końcu w swoim miejscu pracy, przyczyniając się do zwycięstwa nad III Rzeszą i jej europejskimi oraz azjatyckimi sojusznikami. 

Czasopismo można zakupić w sklepiku muzealnym (poziom -3).

Opis bibliograficzny: „Wojna i Pamięć” 2019, nr 1, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, ss. 260, ISSN: 2658–0446.