Wizyta Ambasadora Republiki Mołdawii Igora Bodiu wraz z konsulem Honorowym Republiki Mołdawii Jackiem Tymińskim