Przejdź do treści

Spotkania z historią - „Józef Beck. Biografia”

Postać Józefa Becka nadal budzi wiele kontrowersji, przede wszystkim w kontekście możliwości zapobiegnięcia wybuchowi II wojny światowej. Czy polska dyplomacja mogła zmienić bieg historii? Czy można było porozumieć się z Niemcami? Próby odpowiedzi m.in. na te pytania i wyjaśnienia wiele innych zagadnień podjęli się profesorowie Marek Kornat i Mariusz Wołos, autorzy książki pt. Józef Beck. Biografia. W 82. rocznicę zawarcia niemiecko-sowieckiego paktu o nieagresji publikujemy rozmowę online w ramach kolejnej odsłony z cyklu „Spotkania z historią”, poświęconą tym właśnie zagadnieniom. Spotkanie poprowadził ówczesny wicedyrektor dr hab. prof. UG Grzegorz Berendt, obecnie p.o. dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

 

Biografia autorstwa Marka Kornata i Mariusza Wołosa to obszerna publikacja, która jest próbą sprecyzowania pozycji Józefa Becka w polskiej historii XX wieku. Obejmuje swoją tematyką okres sprzed objęcia stanowiska wiceministra spraw zagranicznych przez bohatera publikacji, aż do internowania na terenie Rumunii. Lektura tej biografii nie przynosi jednoznacznych odpowiedzi na złożone pytania dotyczące ministra Becka, lecz znacząco poszerza horyzonty i skłania do pogłębionej refleksji nad jego osobą.

 

Zachęcamy do lektury wydawnictwa oraz wysłuchania rozmowy.