Przejdź do treści

Ponowne otwarcie Biblioteki

22/06/2020 - 11:13
Ponowne otwarcie Biblioteki

Informujemy, że we wtorek 23 czerwca br. Biblioteka Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku zostanie ponownie otwarta dla czytelników. Naszych gości obowiązywać będą szczególne zasady bezpiecznego korzystania z jej zasobów.

Godziny otwarcia Biblioteki od 23 czerwca br.:

wtorki: 10.00-15.00
środy: 12.00-18.30
czwartki: 10.00-15.00.

ZASADY BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI MUZEUM II WOJNY ŚWIATOWEJ W GDAŃSKU:

•    w celu zapewnienia użytkownikom bezpiecznej obsługi preferowane jest rezerwowanie terminu odwiedzin w Bibliotece i składanie zamówień poprzez kontakt telefoniczny: 58-323-75-38 lub wiadomość e-mail na następujący adres: biblioteka@muzeum1939.pl,
•    jednorazowo z Biblioteki może korzystać 4 czytelników, przy czym przy stanowisku obsługi może przebywać jeden czytelnik,
•    w celu skorzystania z zasobów Biblioteki należy zgłosić się do pracownika ochrony dyżurującego w Muzeum na poziomie -1 oraz podać swoje dane osobowe w celu zarejestrowania jako gość,
•    prowadzony będzie wyrywkowy pomiar temperatury przez pracowników ochrony,
•    obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania w Bibliotece osób, które nie korzystają z jej usług,
•    konieczne jest używanie płynu dezynfekującego każdorazowo przy wejściu do Biblioteki,
•    czytelnicy zobowiązani są do przebywania w maseczkach ochronnych, stosownie do wytycznych Ministerstwa Zdrowia,
•    czytelnikom obawiającym się zakażenia przez kontakt z książką zaleca się założenie jednorazowych rękawiczek, które będą dostępne w Bibliotece,
•    obowiązuje zachowanie 2 metrowego dystansu od innych osób,
•    brak możliwości swobodnego dostępu do regałów bibliotecznych dla czytelników,
•    miejsca wyznaczone dla czytelników będą poddawane dezynfekcji każdorazowo po zakończeniu pracy przez czytelnika,
•    niezbędne jest stosowanie się do bieżących zaleceń pracowników Biblioteki,
•    wykorzystane materiały biblioteczne zostaną poddane 3-dniowej kwarantannie, podczas której nie będzie możliwe ponowne ich udostępnienie innemu czytelnikowi,
•    nie zmieniają się zasady zapisu do Biblioteki oraz korzystania ze zbiorów Biblioteki zapisane w Regulaminie Udostępniania Zbiorów Biblioteki Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi szczególnymi środkami bezpieczeństwa oraz Regulaminem Udostępniania Zbiorów Biblioteki Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku:

Plik 1 - Zarządzenie nr 18/2020 z dnia 18 czerwca 2020r. w sprawie szczególnych środków bezpieczeństwa w Bibliotece Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku w związku z epidemią COVID-19

Plik 2 - Regulamin Udostępniania Zbiorów Biblioteki Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku