Przejdź do treści

Od wojny do wolności

Od wojny do wolności. Marek Andrzejewski, Grzegorz Berendt, Tomasz Chinciński, Andrzej Trzeciak Gdańsk-Warszawa 2010

Wybuch i konsekwencje II wojny światowej 1939-1989. Materiały z konferencji naukowej odbytej 5-6 października 2009 r. w Gdańsku.

Dlaczego pierwsze strzały II wojny światowej padły właśnie w Gdańsku? Dla niektórych był on wtedy zarzewiem konfliktu, którego winno się za wszelką cenę uniknąć, dla innych oznaczał kres ustępstw wobec Hitlera. Stał się wówczas jednym z najbardziej znanych europejskich miast i retoryczne pytanie, czy umierać za Gdańsk, było na wiosnę i w lecie 1939 r. stawiane w zachodnich mediach bardzo często.

Tu rozpoczęła się II wojna światowa, ale również nieprzypadkowo w tym mieście narodził się ruch społeczny Solidarność, który przyczynił się do upadku reżimu komunistycznego. Ponad 70 lat po wybuchu wojny i ponad 20 lat po powstaniu pierwszego niekomunistycznego rządu w tej części Europy pytamy o znaczenie przemian roku 1989 dla demontażu porządku powojennego w Polsce i innych państwach pozostających wcześniej w orbicie wpływów Związku Radzieckiego.

Dystrybucją książki zajmuje się Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR z Warszawy. Można ją nabyć m. in. za pośrednictwem jego księgarni internetowej.

Opis bibliograficzny: Od wojny do wolności. Wybuch i konsekwencje II wojny światowej 1939-1989. Materiały z konferencji naukowej odbytej 5-6 października 2009 r. w Gdańsku, redakcja naukowa:Marek Andrzejewski, Grzegorz Berendt, Tomasz Chinciński, Andrzej Trzeciak Gdańsk-Warszawa 2010, s. 234, ISBN 978-83-7383-473-6.