Przejdź do treści

Nazizm. Korzenie zła

Opis zajęć: Celem lekcji jest przekazanie wiedzy na temat ideologii reżimu nazistowskiego w Niemczech i rodzenia się zbrodniczej wizji eksterminacji całych grup społecznych (upośledzeni, Żydzi). Uczestnicy poznają logiczny, uporządkowany ciąg przyczynowo-skutkowy wydarzeń, prowadzących do zbrodni, dokonanej przez nazistowskie Niemcy w latach II wojny światowej. Wprowadzony i wyjaśniony zostaje termin „ludobójstwo”. Zorganizowana w ten sposób wizyta na fragmencie wystawie stałej Muzeum, ułatwi uczestnikom zajęć zrozumienie, że zło, które dokonywało się w obozach koncentracyjnych i obozach śmierci, było końcowym efektem długotrwałego procesu społecznego.

lekcja muzealna

Adresat: uczniowie klas I-IV 

Max liczba uczestników: 35 osób

Czas trwania i miejsce zajęć: 120 minut, wystawa stała

Cena: 10 zł brutto od osoby

Możliwe terminy: od wtorku do piątku, godzina 10.00 lub 12.30

Rezerwacja: edukacja@muzeum1939.pl

Kontakt: Tomasz Wojnowski, t.wojnowski@muzeum1939.pl

Miejsce zbiórki: hol główny muzeum na poziomie minus trzy przy sklepiku, zgodnie z regulaminem zwiedzania bez plecaków, okryć wierzchnich, co najmniej pięć minut przed rozpoczęciem zajęć. 

Odniesienia do podstawy programowej: 

Zajęcia korespondują z ogólnymi celami edukacji historycznej, ugruntowując wśród uczestników potrzebę poznawania przeszłości dla rozumienia współczesnych mechanizmów społecznych. Obejmują następujące treści nauczania:

1. Europa i świat po I wojnie światowej. 

  • uczeń wyjaśnia warunkowania narodzin niemieckiego narodowego socjalizmu; charakteryzuje system totalitarny

2. II wojna światowa i jej etapy

  • uczeń przedstawia zagładę Żydów i eksterminację innych narodów; 
  • uczeń opisuje postawy ludności żydowskiej wobec polityki Zagłady, opisuje postawy społeczeństwa polskiego wobec Holokaustu i charakteryzuje postawy środowiska międzynarodowego wobec Holokaustu, 

Zajęcia korespondują z ogólnymi celami edukacji w zakresie wiedzy o społeczeństwie, pozwalając diagnozować problemy społeczno-polityczne oraz umożliwiając ocenę rozwiązań tych problemów.  

Obejmują następujące treści nauczania:

1. Człowiek i społeczeństwo

  • uczeń odróżnia tolerancję od akceptacji; wyjaśnia jak tworzą się podziały w społeczeństwie na „swoich” i „obcych”; rozpoznaje  przyczyny, przejawy i skutki nietolerancji i stygmatyzacji oraz przedstawia możliwe sposoby przeciwstawiania się tym zjawiskom
  •  uczeń wyjaśnia mechanizm eskalacji konfliktów między grupowych.

Uzupełniająco przy omawianiu lektur poruszających problematykę totalitaryzmu, ludobójstwa i Holocaustu (opowiadania T. Borowskiego, Z. Nałkowskiej, a także twórczość G. Orwella i polskich poetów pokolenia „Kolumbów”)