Przejdź do treści

NA OBCYCH ZIEMIACH Polacy na wychodźstwie w czasie II wojny światowej

NA OBCYCH ZIEMIACH

"Czy jest możliwe zobrazowanie losów tej części polskiego społeczeństwa, która podczas II wojny światowej znalazła się poza obszarem podległym niemieckiemu czy sowieckiemu okupantowi?

Album został wydany przez Muzeum II Wojny Światowej oraz Ośrodek KARTA w 2012 r.

"Czy jest możliwe zobrazowanie losów tej części polskiego społeczeństwa, która podczas II wojny światowej znalazła się poza obszarem podległym niemieckiemu czy sowieckiemu okupantowi? Czy można zobaczyć drogę tych, którzy ocalili wolność poza okupowanym krajem - mimo że szli tak wieloma szlakami? Próbujemy udzielić odpowiedzi tym albumem, rysując w nim panoramę ich ówczesnych dążeń.(...)

Zaczynamy od albumu, który w dwóch wymiarach jest wyjątkowy. Po pierwsze - dotyczy niewielkiej części społeczeństwa, która wymknęła się okupantom. Postawa tej grupy rozstrzygnęła o zachowaniu atrybutów państwowości polskiej. Znaleźli się wśród nich zarówno politycy, generałowie, jak i zwykli ludzie. Tworzyli na uchodźstwie polskie władze, wojsko, szkolnictwo. Po drugie - cała przedstawiona w albumie ikonografia pochodzi z jednego źródła: ze zbiorów Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie, jednej z najważniejszych instytucji polskiego wychodźstwa po II wojnie światowej."

Ze wstępu od Wydawców.

Opis bibilograficzny: Na obcych ziemiach. Polacy na wychodźstwie w czasie II wojny światowej, Gdańsk - Warszawa 2012, ss. 180, ISBN 978-83-61283-75-1; 978-83-63029-13-5

Książkę można kupić m.in. za pośrednictwem księgarni internetowej.