Przejdź do treści

Julia Katarzyna Olechno

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego Wydziału Prawa i Administracji. Z Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku związana od początku tworzenia instytucji - przeszła wszystkie szczeble rozwoju zawodowego. Przez wiele lat samodzielnie kierowała Działem Administracyjnym w tworzącej się od podstaw Państwowej Instytucji Kultury. Brała udział w większości merytorycznych projektów realizowanych przez Muzeum, w wymierny sposób przyczyniając się do powstania Państwowej Instytucji Kultury. Biegle znająca specyfikę funkcjonowania państwowej instytucji kultury w aspekcie prawnym, technicznym, administracyjnym oraz inwestycyjnym. Obdarzona umiejętnościami kierowania zespołem pracowników. Wielokrotnie nagradzana za osiągnięcia zawodowe.

W ramach rozwoju zawodowego Julia Olechno ukończyła szereg kursów i szkoleń, w tym m.in. „Eksploatacja i utrzymanie obiektów budowlanych w praktyce. Kompendium regulacji prawnych i procedur”,  „Prawo zamówień publicznych w praktyce”, „Zarządzanie zasobami ludzkimi”, „Kontrola zarządcza – zarządzanie projektem”, „Nowelizacja Ustawy Prawo zamówień publicznych. Jak udzielać zamówień publicznych do 30 tys. euro".

Julia Katarzyna Olechno
Telefon
+48 58 323-75-20
E-mail
sekretariat@muzeum1939.pl
Funkcja
Zastępca Dyrektora ds. inwestycyjno-administracyjnych