MUZEUM WESTERPLATTE I WOJNY 1939

Inwestycja i założenia programowe budowy MWiW1939

W ramach trzyetapowej inwestycji zaplanowano rekonstrukcję części historycznych budynków według planów sprzed 1939 roku, uczytelnienie ruin, a także przeprowadzenie prac konserwatorskich. Ponadto nieopodal Pomnika Obrońców Westerplatte powstanie budynek z przestrzenią muzealną.

Jednocześnie na terenie byłej Wojskowej Składnicy Tranzytowej prowadzone są badania archeologiczne realizowane przez Dział Archeologiczny Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Dzięki podjętym pracom udało się odkryć ponad 50 000 zabytków, a co najważniejsze 9 szkieletów Obrońców Westerplatte, z czego 5 zidentyfikowano. Naszym celem jest oddanie im hołdu i zapewnienie godnego miejsca pochówku na nowym cmentarzu wojskowym Żołnierzy Wojska Polskiego na Westerplatte, gdzie spocznie również mjr Henryk Sucharski. 

 

Założenia programowe

Zachęcamy do zapoznania się z głównymi celami inwestycji, a także poszczególnymi etapami budowy. Prezentacja założeń programowych dla Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 miała miejsce 25 sierpnia 2020 r. w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

 

Ochrona, utrzymanie i rewitalizacja zespołu obiektów architektury militarnej na terenie Westerplatte należą do zakresu działań Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Nasza instytucja  realizuje misję upowszechniania wiedzy dotyczącej II wojny światowej, konsekwentnie przywracając pamięć o miejscu-symbolu jakim jest Westerplatte. 


Budowa Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 prowadzona jest w miejscu pola bitwy na Westerplatte, uznanym w 2003 r. na mocy Rozporządzenia Prezydenta RP za Pomnik Historii – a więc za jeden ze 105 zabytków o szczególnym znaczeniu dla polskiej kultury.