Przejdź do treści

Zespół

Zastępca Dyrektora ds. naukowych
Zastępca Dyrektora ds. edukacji i zbiorów
Zastępca Dyrektora ds. inwestycyjno-administracyjnych
Kierownik Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku
Muzeum Westerplatte i Wojny 1939
Kierownik Działu
Dział Naukowy
Kierownik Działu
Dział Zbiorów
Kierownik Działu Wystaw
Dział Wystaw
Kierownik Działu
Dział Wydawniczy
Kierownik Działu
Biblioteka
Kierownik Działu
Dział Dokumentacji Filmowej
Kierownik Działu
Dział Edukacyjny
Rzecznik prasowy
Rzecznik prasowy
Kierownik Biura Dyrektora
Biuro Dyrektora
Kierownik Działu
Dział Sprzedaży
p. o. Kierownika Działu
Dział Administracyjny
Kierownik Działu
Dział Bezpieczeństwa
p.o. Kierownika Działu
Dział Wydarzeń Kulturalnych
Główny specjalista
Dział Zamówień Publicznych
Główny Specjalista ds. Kadr i Płac