Przejdź do treści
Zastępca Dyrektora ds. naukowych
Zastępca Dyrektora ds. edukacji i zbiorów
Kierownik Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku
Muzeum Westerplatte i Wojny 1939
Kierownik Działu
Dział Naukowy
Kierownik Działu
Dział Zbiorów
Kierownik Działu
Dział Wystaw
Kierownik Działu
Biblioteka
Kierownik Działu
Dział Dokumentacji Filmowej
Rzecznik prasowy
Biuro Rzecznika Prasowego
Kierownik Działu
Dział Edukacji
p. o. Kierownik Biura Dyrektora
Biuro Dyrektora
Kierownik Działu
Dział Marketingu i Sprzedaży
Pełnomocnik Dyrektora ds. Rozwoju Firmy
Kierownik Działu
Dział Bezpieczeństwa
Kierownik Działu
Dział Wydarzeń Kulturalnych
Główny Specjalista
Dział Zamówień Publicznych
Główny Specjalista ds. Kadr i Płac
Główny Księgowy
Dział Finansowy
Kierownik Działu
Dział Techniczno-Inwestycyjny