Przejdź do treści

Z gruzu i popiołu. Odbudowa miast zniszczonych przez działania wojenne

Opis zajęć: Głównym celem edukacyjnym projektu jest przekazanie wiedzy o żołnierskiej codzienności, tak różnej od potocznego wyobrażenia o służbie w wojsku. Większość dzieci w wieku szkolnym kojarzy postać żołnierza z walką na froncie oraz używaniem przez niego sprzętu wojskowego. Program zajęć zwraca uwagę na fakt, iż walka z wrogiem miała miejsce incydentalnie. Czas służby wypełniały w większości mozolne, codzienne zajęcia takie jak: przygotowywanie posiłków, dbanie o oporządzenie, czyszczenie sprzętu codziennego użytku, utrzymywanie higieny. Wszystkie te czynności odbywały sie zazwyczaj w trudnych, frontowych warunkach.  Lekcja porusza również problematykę życia w niewoli, w której jeńcy spędzali wiele długich lat, często w bardzo trudnych warunkach, a także obciążenia psychiczne, jakim poddawany był żołnierz w trakcie frontowej służby.

lekcja muzealna

Adresat: uczniowie klas VI-VIII

Max liczba uczestników: 30 osób

Czas trwania i miejsce zajęć: 120 minut, wystawa główna

Cena: 10 zł brutto od osoby

Możliwe terminy: od wtorku do piątku, godzina 10.00 lub 12.30

Rezerwacja: edukacja@muzeum1939.pl

Kontakt: Łukasz Gurfinkiel, l.gurfinkiel@muzeum1939.pl 

Miejsce zbiórki: hall główny muzeum na poziomie minus trzy przy sklepiku, zgodnie z regulaminem zwiedzania bez plecaków, okryć wierzchnich, co najmniej pięć minut przed rozpoczęciem zajęć.

Odniesienia do podstawy programowej: 
Zajęcia korespondują z ogólnymi celami edukacji historycznej, ugruntowując wśród uczestników umiejętność odróżniania przeszłości i teraźniejszości (porównanie niegdysiejszych warunków służby ze współczesnością)  

Obejmują następujące treści nauczania:

  1. Wojna obronna Polski we wrześniu 1939 r. 
  • uczeń podaje przykłady postaci i wydarzeń o doniosłym znaczeniu dla kształtowania polskiej tożsamości kulturowej
  • pogłębienie rozumienia losów żołnierzy, zakwalifikowanych do katalogu takich postaci (np. legioniści Piłsudskiego, harcerze Szarych Szeregów, Witold Pilecki) o aspekt warunków codziennej służby,

Uzupełniająco przy omawiano lektur poruszających problematykę losów żołnierskich, (np. M. Wańkowicz, „Monte Cassino”, A. Fiedler „Dywizjon 303”)