Przejdź do treści

Wystawa czasowa The War Began in Gdańsk

Wystawa „The War Began in Gdańsk” została przygotowana przez Muzeum II Wojny Światowej i po raz pierwszy pokazana w październiku 2009 r. w Królewskim Muzeum Sił Zbrojnych i Historii Wojskowości w Brukseli.

Ekspozycję poświęconą roli Gdańska w genezie oraz przebiegu II wojny światowej przygotowano w języku angielskim i z myślą o odbiorcach z krajów zachodnich, którym ma ona umożliwić zapoznanie się z wojennymi realiami w Polsce. Wystawa przedstawia więc nie tylko przebieg wydarzeń historycznych, ale przede wszystkim ukazuje, że okupacja hitlerowska w Polsce miała znacznie bardziej brutalny przebieg niż w krajach Europy Zachodniej, a jej skutki – zarówno te w wymiarze materialnym, jak i duchowym – widoczne są do dzisiaj.

Wystawa ukazuje jak Gdańsk stał się punktem zapalnym w stosunkach polsko-niemieckich i jak żądanie Hitlera włączenia Gdańska do III Rzeszy dało początek największemu i najkrwawszemu konfliktowi zbrojnemu na świecie. Jedne z pierwszych strzałów II wojny światowej zostały oddane z niemieckiego okrętu „Schleswig-Holstein” do polskich żołnierzy na Westerplatte w Gdańsku. Polska jako pierwsza na świecie stawiła zbrojny opór hitlerowskiemu najeźdźcy, a sprzeciwiając się żądaniom Hitlera zapłaciła za to ogromną cenę. Od samego początku hitlerowskiego najazdu na Polskę, wspartego agresją sowiecką, ludność cywilna i jeńcy wojenni stali się ofiarą planowych zbrodni. Dotyczyło to także Polaków zamieszkujących przed wybuchem II wojny światowej Gdańsk, których eksterminowano na terenie położonego w okolicy obozu koncentracyjnego Stutthof.

Wystawa przedstawia również Gdańsk w okresie powojennym przypominając, że to właśnie tutaj zaczął narastać opór przeciwko systemowi komunistycznemu narzuconemu Polsce przez ZSRR. Jądrem tego oporu byli robotnicy stoczni gdańskiej, a momentem przełomowym strajki z sierpnia 1980 r. oraz narodziny pierwszego niezależnego od władz komunistycznych w krajach socjalistycznych związku zawodowego NSZZ ,,Solidarność” z Lechem Wałęsą na czele.