Przejdź do treści

Oferta edukacyjna Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

pt., 01/12/2017 - 11:03
Oferta edukacyjna

Zapraszamy uczniów i nauczycieli do skorzystania z bogatej oferty edukacyjnej Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

SZKOŁY PODSTAWOWE I GIMNAZJA

Podróż w czasie – historia pewnej rodziny (1939-1945) I-III

Podróż w czasie – historia pewnej rodziny (1939-1945) IV-VI

Lekcja odbywa się w rekonstrukcji salonu warszawskiego mieszkania. 
Klasy I-VI szkoły podstawowej, przedszkola, godz. 10.00 lub 12.30

Mały Archeolog
Lekcja na wystawie czasowej, zapoznaje z podstawami pracy archeologów.
Klasy  I-III szkoły podstawowej, przedszkola, wtorek lub piątek, 
godz. do uzgodnienia

Stara skrzynia. Co skrywa muzeum?
Warsztaty o eksponatach muzealnych, z wejściem na wystawę główną.
Klasy I-IV szkoły podstawowej, przedszkola, godz. 10.00 lub 12.30

Żołnierska Dola
Lekcja na wystawie o życiu codziennym żołnierzy na frontach.
Klasy VI-VIII szkoły podstawowej, godz. 10.00 lub 12.30

Z gruzu i popiołu
Lekcja na wystawie z debatą o sposobach odbudowy zniszczonych miast.
Klasy VI-VIII szkoły podstawowej oraz II-III gimnazjum, godz. 10.00 lub 12.30

Wrzesień 1939. Trudne losy cywilów.
Lekcja na wystawie o dramatycznych losach Polaków po wybuchu wojny.
Klasy VII-VIII szkoły podstawowej oraz II-III gimnazjum, godz. 10.00 lub 12.30

Sekrety Enigmy
Warsztat o kluczowej roli polskich matematyków w pokonaniu III Rzeszy. 
Projekt edukacyjny Sekrety Enigmy został uhonorowany wyróżnieniem 
w konkursie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Sybilla 2015. 
Klasy VII-VIII szkoły podstawowej oraz II-III gimnazjum, godz. 10.00 lub 12.30

Westerplatte
Oprowadzanie po terenie pola bitwy.
Od poniedziałku do piątku, godz. 9-12 

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE

Nazizm. Korzenie zła.
Lekcja na wystawie o genezie, ideologii i zbrodniach ruchu nazistowskiego.
Klasy I-IV, godz. 10.00 lub 12.30

„... stanąć w obronie zmarłych”. Literatura wobec Zagłady.
Lekcja na wystawie, wprowadzająca do problematyki obozów 
koncentracyjnych i Holocaustu w utworach Tadeusza Borowskiego, 
Zofii Nałkowskiej i Hanny Krall. 
Klasy I-IV, godz. 10.00 lub 12.30

Z gruzu i popiołu
Lekcja na wystawie z debatą o sposobach odbudowy zniszczonych miast.
Klasy I-IV, godz. 10.00 lub 12.30

Historia na planszy
Warsztat - tworzenie gry planszowej, opowiadającej o ruchu oporu.
Klasy I-IV, godz. 10.00

Sekrety Enigmy
Warsztat o kluczowej roli polskich matematyków w pokonaniu III Rzeszy. 
Projekt edukacyjny Sekrety Enigmy został uhonorowany wyróżnieniem 
w konkursie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Sybilla 2015. 
Klasy I-IV, godz. 10.00 lub 12.30

Wołyń. Postawy ludzkie i nieludzkie.
Lekcja na wystawie z dyskusją o zachowaniu człowieczeństwa w obliczu rzezi.
Klasy I-IV,  godz. 10.00 lub 12.30

Westerplatte
Oprowadzanie po terenie pola bitwy.
Od poniedziałku do piątku, godz. 9-12 

INFORMACJE PODSTAWOWE:

Zajęcia edukacyjne: wtorek-piątek
Ceny zajęć: 5 lub 10 złotych od ucznia 
(bez konieczności zakupu biletu na wystawę)

Informacje o zajęciach:  

www.muzeum1939.pl, 

tel: 58 32-37-523/541/545/570

Zgłoszenia, zawierające nr. tel. kontaktowego, liczbę osób, nazwę szkoły: edukacja@muzeum1939.pl

UWAGA! Zgłoszenie nie jest równoznaczne z rezerwacją. Wymagane jest potwierdzenie terminu przez Muzeum