Skip to main content

Publikacje

Publication Poland First to Fight Poland was the first country to fiirmly resist the brutal expansion of the totalitarian powers that were utterly indifferent to the rights of weaker countries.…
The role of German sabotage organizations in Hitler’s policies and war against Poland in 1939. Tomasz Chinciński Original title: Tomasz Chinciński, Forpoczta Hitlera. Rola niemieckich organizacji…
Barbara Szczepuła Original title: Barbara Szczepuła, Rajski ogród, Gdańsk-Warszawa 2010. Published in Polish. Dystrybucją książki zajmuje się Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR z Warszawy. Można ją nabyć…
The outbreak and consequences of the Second World War, 1939-89. Materials from an academic conference of 5-6 October 2009, Gdańsk. Original title: Od wojny do wolności. Wybuch i konsekwencje II…
The Second World War in the collective memory of the Polish population. Piotr T. Kwiatkowski et al. Original title: Piotr T. Kwiatkowski, Lech M. Nijakowski, Barbara Szacka, Andrzej Szpociński, …
Opportunities to defend Czechoslovakia in the autumn of 1938 Piotr M. Majewski Original title:Zmarnowana sznasa? Możliwości obronne Czechosłowacji jesienią 1938 . Published in Polish.   Opis…