Przejdź do treści

11 lutego 1939

źródło: Gazeta Lwowska z dn. 11 lutego 1939
Sobota
Pierwsze strony gazet donosiły o śmierci papieża Piusa XI.
Był to zwierzchnik Kościoła katolickiego głęboko związany z odrodzoną Polską. Właściwie Ambrogio Damiano Achille Ratti w 1918 r. został mianowany przez papieża Benedykta XV wizytatorem apostolskim w Polsce i na Litwie. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w czerwcu 1919 r. został mianowany nuncjuszem apostolskim w Polsce. Sakrę biskupią otrzymał 28 października 1919 r. w archikatedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie z rąk arcybiskupa metropolity warszawskiego Aleksandra Kakowskiego. Podczas Bitwy Warszawskiej z przedstawicieli dyplomatycznych obcych państw, oprócz tureckiego dyplomaty, tylko on pozostał w Warszawie. Powołany na Stolicę Apostolską 6 lutego 1922