Skip to main content

A WASTED CHANCE?

A WASTED CHANCE?

Opportunities to defend Czechoslovakia in the autumn of 1938

Piotr M. Majewski

Original title:Zmarnowana sznasa? Możliwości obronne Czechosłowacji jesienią 1938 .

Published in Polish.

 

Opis bibiograficzny: Piotr M. Majewski, Zmarnowana szansa? Możliwości obrony Czechosłowacji jesienią 1938 roku, Gdańsk 2016, s.360.

Książkę można nabyć w księgarniach i za pośrednictwem księgarni internetowej.