Skip to main content

FROM WAR TO FREEDOM

Od wojny do wolności. Marek Andrzejewski, Grzegorz Berendt, Tomasz Chinciński, Andrzej Trzeciak Gdańsk-Warszawa 2010

The outbreak and consequences of the Second World War, 1939-89. Materials from an academic conference of 5-6 October 2009, Gdańsk.

Original title: Od wojny do wolności. Wybuch i konsekwencje II wojny światowej 1939-1989. Materiały z konferencji naukowej odbytej 5-6 października 2009 r. w Gdańsku, Gdańsk-Warszawa 2010.

Published in Polish.

Dystrybucją książki zajmuje się Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR z Warszawy. Można ją nabyć m. in. za pośrednictwem jego księgarni internetowej.

Opis bibliograficzny: Od wojny do wolności. Wybuch i konsekwencje II wojny światowej 1939-1989. Materiały z konferencji naukowej odbytej 5-6 października 2009 r. w Gdańsku, redakcja naukowa:Marek Andrzejewski, Grzegorz Berendt, Tomasz Chinciński, Andrzej Trzeciak Gdańsk-Warszawa 2010, s. 234, ISBN 978-83-7383-473-6.