Skip to main content

Publikacje

Opportunities to defend Czechoslovakia in the autumn of 1938 Piotr M. Majewski Original title:Zmarnowana sznasa? Możliwości obronne Czechosłowacji jesienią 1938 . Published in Polish.   Opis…
Jerzy W. Borejsza Original title: Jerzy W. Borejsza, Stulecie zagłady, Gdańsk - Warszawa 2011. Published in Polish. Dystrybucją książki zajmuje się Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR z Warszawy. Można ją…
Forgiveness as a political strategy. Karolina Wigura Original title: Karolina Wigura, Wina Narodów. Przebaczenie jako strategia prowadzenia polityki, Gdańsk-Warszawa 2011. Published in Polish.…
The Czechoslovak-Polish military relations 1939-1945. Jiří Friedl Original title: Jiří Friedl, Na jednym froncie. Czechosłowacko-polskie stosunki wojskowe 1939-1945, Gdańsk-Warszawa 2011. Published…
Studien zur polnischen Auβenpolitik in der Zwischenkriegszeit. Marek Kornat Published in German. Książka wydana w języku niemieckim, we współpracy z wydawnictwem be.bra verlag. Opis bibiograficzny…
Tomasz Chinciński Original title: Tomasz Chinciński, Przemoc i dzień powszedni w okupowanej Polsce, Gdańsk 2011. Published in Polish.