Skip to main content

HITLER’S VANGUARD

Tomasz Chinciński, Forpoczta Hitlera, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2010

The role of German sabotage organizations in Hitler’s policies and war against Poland in 1939.

Tomasz Chinciński

Original title: Tomasz Chinciński, Forpoczta Hitlera. Rola niemieckich organizacji dywersyjnych i sabotażowych w polityce i wojnie Hitlera wobec Polski w 1939 r., Gdańsk-Warszawa 2010.

Published in Polish.

Dystrybucją książki zajmuje się Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR z Warszawy. Można ją nabyć m. in. za pośrednictwem jego księgarni internetowej.

Opis bibliograficzny: Tomasz Chinciński, Forpoczta Hitlera. Niemiecka dywersja w Polsce w 1939 roku, Gdańsk-Warszawa: Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2010, ss. 419, ISBN 978-83-7383-389-0.