Skip to main content

THE GARDEN OF EDEN

THE GARDEN OF EDEN

Barbara Szczepuła

Original title: Barbara Szczepuła, Rajski ogród, Gdańsk-Warszawa 2010.

Published in Polish.

Dystrybucją książki zajmuje się Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR z Warszawy. Można ją nabyć m. in. za pośrednictwem jego księgarni internetowej.

Opis bibliograficzny: Barbara Szczepuła, Rajski ogród, Gdańsk-Warszawa: Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2010, ss. 351 ISBN 978-83-7383-462-0.