Skip to main content

BETWEEN EVERYDAY LIFE AND WORLD HISTORY

Piotr T. Kwiatkowski, Lech Nijakowski, Barbara Szacka, Andrzej Szpociński, Między codziennością a wielką historią -Warszawa 2010

The Second World War in the collective memory of the Polish population.

Piotr T. Kwiatkowski et al.

Original title: Piotr T. Kwiatkowski, Lech M. Nijakowski, Barbara Szacka, Andrzej Szpociński, Między codziennością a wielką historią. Druga wojna światowa w pamięci zbiorowej społeczeństwa polskiego, Gdańsk-Warszawa 2010.

Published in Polish.

 

Dystrybucją książki zajmuje się Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR z Warszawy. Można ją nabyć m. in. za pośrednictwem jego księgarni internetowej.

Opis bibliograficzny: Piotr T. Kwiatkowski, Lech Nijakowski, Barbara Szacka, Andrzej Szpociński, Między codziennością a wielką historią. Druga wojna światowa w pamięci zbiorowej społeczeństwa polskiego, Gdańsk-Warszawa 2010, ss 332, ISBN 978-83-7383-455-2.