Przejdź do treści

dr Tomasz Szturo

dr Tomasz Szturo
Fax
+48 58 323-75-30
Funkcja
Zastępca Dyrektora ds. edukacji i zbiorów

Dr Tomasz Szturo, literaturoznawca, pedagog, animator kultury. Absolwent Filologii polskiej na Uniwersytecie Gdańskim (specjalizacja edytorska), pedagogicznego kursu kwalifikacyjnego, podyplomowych studiów z Historii, Wiedzy o kulturze i z Zarządzania oświatą oraz Filologicznego Studium Doktoranckiego na Uniwersytecie Gdańskim. W roku 2014 obronił pracę doktorską na temat Eschatologicznych aspektów w prozie Waldemara Łysiaka.

W latach 2001-2003 pracował w Centrum Edukacji Nauczycieli, gdzie koordynował prace wydawniczo-edytorskie, redakcyjne i wizerunkowo-marketingowe. Był współtwórcą branżowego czasopisma nauczycielskiego  „Edukacja Pomorska”.

W roku 2003 rozpoczął pracę w I Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku, gdzie prowadził zajęcia z języka polskiego, historii oraz wiedzy o kulturze. Od 2005 roku współpracował z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Gdańsku jako certyfikowany egzaminator maturalny z języka polskiego. W roku 2016 uzyskał stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego. Jego praca była bardzo wysoko oceniana przez uczniów i rodziców, zarówno w wymiarze metodyczno-dydaktycznym jak i wychowawczym, a jego absolwenci uzyskiwali jedne z najwyższych w Gdańsku wyniki na egzaminach maturalnych. W pracy z młodzieżą inicjował szereg przedsięwzięć artystycznych, teatralnych i społecznych (jak koncerty, literackie happeningi, spektakle multimedialne).

W latach 2011-2014 prowadził zajęcia z kulturowego wymiaru bestiariuszy oraz z Analizy i interpretacji tekstów kultury dla studentów Kulturoznawstwa na Uniwersytecie Gdańskim, na których analizował rozmaite konwencje, formy i estetyki kulturowe (od mitu, przez malarstwo po postmodernizm i popkulturę).

Jest autorem kliku publikacji naukowych z pogranicza literatury, estetyki i historii (m.in. Waldemar Łysiak czyli literatura totalna, O banalności PRL czyli w objęciach totalitaryzmu, Przeszłość odtabiuzowana czyli recepcja relacji polsko-żydowskich w XX i XXI w., Między Dobrym i Złym czyli romantyczny mit gangstera).  Publikował także recenzje w „Do rzeczy” i „Niezależna.pl”.

Jest członkiem Koalicji na Rzecz Pamięci o Żołnierzach Wyklętych w Gdańsku i Komitetu Rady Pamięci Walki i Męczeństwa.

Od maja 2017 r. pracuje w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, gdzie stworzył sprawnie i efektownie działający Dział Wydarzeń Kulturalnych. W jego ramach przygotował lub koordynował spektakularne projekty artystyczno-historyczne, jak Dramowo-multimedialny wieczór Ad memoriam, poświęcony 80-tej rocznicy Akcji antypolskiej NKWD 1937, koncert Hope Włodzimierza Nahornego, Wieczór poetycki poświęcony Grażynie Chrostowskiej Czy sny się jeszcze nam wyśnią?, Widowisko muzyczne Bal u Pana Boga.