Przejdź do treści

dr Karol Nawrocki

Dr Karol Nawrocki, historyk, działacz społeczny, specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi. Absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Gdańskiego. Autor i redaktor siedmiu książek oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych i publicystycznych z zakresu najnowszej historii Polski.

W latach 2007-2008 uczestnik programu INDEX Pamięci Polaków Zamordowanych i Represjonowanych przez Hitlerowców za Pomoc Żydom; od stycznia 2009 roku pracownik Instytutu Pamięci Narodowej; 2014-2017 Naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN Gdańsk, koordynator prac naukowo – edukacyjnych na terenie gdańskiego oddziału IPN.

 Przewodniczący Koalicji na Rzecz Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Gdańsku. Inicjator i organizator wielu wydarzeń memoratywnych i edukacyjnych na terenie Pomorza. Był m.in.: w 2013 roku jednym z głównych inicjatorów i współorganizatorów powstania w Gdańsku Alei imienia Żołnierzy Wyklętych. W 2015 doprowadził do nazwania jednej z głównych ulic terenów byłej Stoczni Gdańskiej imieniem bł. ks. Jerzego Popiełuszki i był członkiem Komitetu Budowy pomnika Danuty Siedzikówny „Inki”, który został odsłonięty w Gdańsku 30 sierpnia tegoż roku. Ekspert programu historycznego TVP Gdańsk „W świetle prawdy”.

Nagrodzony wieloma odznaczeniami środowisk kombatanckich i patriotycznych. W 2015 odznaczony medalem „Zasłużony dla miasta Elbląga”oraz honorową odznaką Federacji Młodzieży Walczącej. Za postawę patriotyczną i krzewienie pamięci o „Żołnierzach Wyklętych” odznaczony przez Arcybiskupa Metropolitę Gdańskiego Pierścieniem „Inki” (luty 2016). W sierpniu 2016 odznaczony medalem „Zło dobrem zwyciężaj”, w grudniu 2016 medalem „Pamiętaj Polsko o Tych Synach Swoich” Stowarzyszenia Rodzina Katyńska. Osobowość roku 2016 na Pomorzu w kategorii działalność charytatywna i społeczna.

30 stycznia 2017 został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi za zasługi w dokumentowaniu i upamiętnianiu prawdy o najnowszej historii Polski.

dr Karol Nawrocki
Telefon
+48 58 323-75-20
E-mail
sekretariat@muzeum1939.pl
Funkcja
Dyrektor