dr Janusz Stanisław Janowski

Janusz Stanisław Janowski – malarz, filozof, teoretyk i historyk sztuki, kurator, muzyk jazzowy, doktor nauk humanistycznych. Członek Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.  Od października 2014 roku Prezes Zarządu Głównego Związku Polskich Artystów Plastyków. Współtwórca oraz współprowadzący programu „Republika Sztuki”, zrealizowanego w 43 odcinakach dla TV Republika w latach 2017/2018, opisujący proces rozwoju sztuki europejskiej, od czasów prehistorycznych po współczesne, w kontekście rozwoju filozofii i idei, chrześcijaństwa i innych nurtów religijnych, a także kulturowych. Redaktor naczelny kwartalnika artystycznego ArsForum, ukazującego się od 2017 roku. Od 2020 roku Przewodniczący Rady Programowej Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Od 2020 Doradca Dyrektora Muzeum II Wojny Światowej. Członek Jury asygnującego reprezentanta Polski na Biennale Sztuki w Wenecji w roku 2019, powoływanego przez MKiDN. Członek założyciel Pomorskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. Autor publikacji z zakresu teorii i historii sztuki oraz filozofii. Członek Zespołu Ekspertów Ogólnopolskiej Konferencji Kultury, powołanego przez MKiDN w celu przygotowania projektu Ustawy o Statusie Artysty i Instytucjach Kultury. W latach 2002-2014 koordynator merytoryczny wszystkich projektów artystyczno-wystawienniczych Zarządu Okręgu ZPAP w Gdańsku. W latach 2004-2006 przewodniczący Rady Artystycznej ZPAP, a od 2006 do 2014 Prezes Zarządu Okręgu ZPAP w Gdańsku. Członek ogólnopolskiej Kapituły Nagrody im. Kazimierza Ostrowskiego. Współtwórca cyklu wystawienniczego "Ocalić od zapomnienia". W latach 2002-2014 kurator gdańskiej Galerii ZPAP, kurator ponad stu wystaw, a także wystaw laureatów Nagrody im. Kazimierza Ostrowskiego, m.in. Prof. Kiejstuta Bereźnickiego, Prof. Jacka Sempolińskiego, Prof. Stefana Gierowskiego, Prof. Stanisława Fijałkowskiego, Zbigniewa Makowskiego, Prof. Tadeusza Dominika, Prof. Jarosława Modzelewskiego, Aldony Mickiewicz. Kurator cyklu  wystawienniczego pt. ”Ocalić od zapomnienia". Członek komisji stypendialnej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Centrum Kultury, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Miasta Gdańska oraz Sopotu. Uczestnik Jury wielu konkursów na realizację pomników i rzeźb w przestrzeni społecznej, a także konkursów artystycznych branżowych różnego rodzaju. Autor wielu wystawach indywidualnych oraz uczestnik wielu wystaw zbiorowych w Polsce i za granicą. Jako autor współpracownik kwartalników Artluk, Bliza i Autograf.

dr Janusz Stanisław Janowski