Przejdź do treści

Bunt przeciw złu. Różne formy oporu wobec Niemców w okupowanej Europie

18/09/2018 - 10:05

Opis zajęć: Celem zajęć jest przekonanie się młodzieży, że opór można stawiać na wiele sposobów. Nie zawsze trzeba walczyć z bronią w ręku. Istniało wiele form wyrażania sprzeciwu i każdy buntował się jak potrafił, jakie miał do tego predyspozycje. Lekcja odbywa się w kliku salach wystawy głównej, przedstawiających różne formy oporu przeciw niemieckiemu okupantowi. Młodzież poznaje postaci: Jana Karskiego, Elżbiety Zawackiej, Macieja Aleksego Dawidowskiego, Ireny Sendlerowej, Rudolpha Cleveringi, Sophie Scholl i Etty Hillesum, które w różnych miejscach Europy i z bardzo różnych przyczyn zdecydowały się przeciwstawić złu, przemocy i terrorowi, jaki Niemcy wprowadzili w podbitych krajach. Uczniowie podzieleni na grupy zdobywają informacje o wybranej postaci, a następnie prezentują sylwetkę pozostałym. Prezentują sposób oporu, jaki ta osoba wybrała, cenę jaką zapłaciła za swój sprzeciw oraz cechy i umiejętności jakimi wykazała się podczas wojny. 

Lekcja muzealna

Adresat: uczniowie klas VII-VIII szkoły podstawowej i gimnazjum 

Max liczba uczestników: 30 osób

Czas trwania i miejsce zajęć: 90 minut, wystawa stała

Cena: 10 zł brutto od osoby

Możliwe terminy: od wtorku do piątku, godzina 10.00 lub 12.30

Rezerwacja: edukacja@muzeum1939.pl

Kontakt: Łukasz Gurfinkiel, l.gurfinkiel@muzeum1939.pl 

Miejsce zbiórki: hall główny muzeum na poziomie minus trzy przy sklepiku, zgodnie z regulaminem zwiedzania bez plecaków, okryć wierzchnich, co najmniej pięć minut przed rozpoczęciem zajęć. 

Odniesienia do podstawy programowej: Temat zajęć jest zbieżny z ogólnymi celami edukacji historycznej. Ugruntowuje wiedzę uczniów na temat polityki Niemiec na terenach okupowanej Europy oraz militarnej i politycznej działalności polskiego państwa podziemnego. Pozwala zdobyć wiedzę o cywilnych i wojskowych działaczach z czasów II wojny światowej, w tym Polaków ratujących Żydów z Holocaustu. 
W czasie zajęć uczniowie dostrzegają potrzebę poznawania przeszłości dla zrozumienia procesów zachodzących we współczesności. Ćwiczą krytyczne analizowanie informacji uzyskanych z różnych źródeł, wyciąganie wniosków, a także tworzenie krótkich i długich wypowiedzi oraz prezentacji, jak również sztukę argumentacji.