Przejdź do treści

Biblioteka

Biblioteka Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku ma charakter publiczny, a ze względu na zakres tematyczny zbiorów jest biblioteką specjalną. Aktualnie składa się na nie ponad 20 tys. tomów książek, czasopism, dokumentów audiowizualnych i elektronicznych, map oraz zbiorów specjalnych w przeszło 20 językach.
Zasób jest systematycznie powiększany drogą zakupów, darowizn oraz wymiany prowadzonej pomiędzy różnorodnymi muzeami i instytucjami naukowymi w kraju i za granicą. Obok pozycji ściśle związanych z tematyką II wojny światowej w bibliotece znajdują się też wydawnictwa niezbędne do opracowania obiektów gromadzonych w Muzeum. Na uwagę zasługują również posiadane przez nas zbiory z zakresu konserwacji, restauracji, zabezpieczeń muzealiów, o działalności muzealniczej oraz materiały edukacyjne, które służą pomocą innym działom merytorycznym Muzeum. Zbiory służą wykonywaniu obowiązków przez pracowników Muzeum, ale także innym czytelnikom, którzy mogą korzystać z nich na miejscu w czytelni (28 stanowisk, w tym 4 komputerowe). Przeszukiwanie zasobów bibliotecznych jest możliwe za pomocą katalogu bibliotecznego Patron. Wkrótce otwarcie Czytelni.