Adam Koperkiewicz

Adam Koperkiewicz, wieloletni dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Gdańska, historyk, laureat wielu programów stypendialnych dotyczących muzealnictwa został doradcą dyrektora Muzeum II Wojny Światowej. Adam Koperkiewicz będzie doradzał dyrektorowi Grzegorzowi Berendtowi w kwestii ewaluacji wystawy głównej oraz muzealnych kontaktów międzynarodowych.

Adam Koperkiewicz jest absolwentem Wyższej Szkoły Pedagogicznej i Uniwersytetu Gdańskiego oraz autorem ponad 40 publikacji w periodykach fachowych na tematy muzealnictwa i historii żeglugi oraz dwóch monografii: „Solen”, „Zegary okrętowe”.

W latach 1966-1976 prowadził działalność nauczycielską. Jednocześnie od 1973 wieloletni pracownik Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku, gdzie zainicjował i zrealizował, m.in. jedyną w Polsce kolekcję kopii dawnych przyrządów nawigacyjnych, kolekcję XVI – XVII wiecznych lawet okrętowych do dział wydobytych z wraka „Solena” (wspólnie z E. Śledziem); wystawy zagraniczne, na temat „Solena” w Muzeum „Vasa” w Sztokholmie i polskich badań podwodnych w Zatoce Gdańskiej w Kotce w Finlandii.

Od 1989 do 2015 kierował Muzeum Historycznym Miasta Gdańska. Odpowiedzialny za całokształt funkcjonowania wielooddziałowego muzeum zatrudniającego 130 pracowników o najwyższych kwalifikacjach zawodowych i naukowych, organizację prac budowlanych, konserwatorskich i adaptacyjnych do celów muzealnych i wystawienniczych: Dworu Artusa, Domu Uphagena, Muzeum Bursztynu, Twierdzy Wisłoujście, Muzeum Zegarów Wieżowych, Bramy Wyżynnej, Baszty na Zamurzu, organizację ponad 100 wystaw stałych i czasowych na terenie Muzeum i poza nim, w tym wystaw zagranicznych. Współpracujący w organizacji i przebiegu licznych wizyt zagranicznych i krajowych na szczeblu państwowym i rządowym w obiektach Muzeum.

Nagrodzony wieloma polskimi i zagranicznymi odznaczeniami, m.in. Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką „Za Opiekę nad Zabytkami”, Odznaką za zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, Francuskim Narodowym Kawalerskim Orderem Zasługi. W 2004 otrzymał Nagrodę Miasta Gdańska w dziedzinie kultury – "Splendor Gedanensis" za organizację wystawy "Gdańsk dla Rzeczypospolitej". W 2009 otrzymał „Medal św. Wojciecha”, przyznawany przed Radę Mista Gdańska. W 2015 został odznaczony Estońskim Orderem „Pro Terra Marianum”.

zdjęcie Adama Koperkiewicza