Przejdź do treści

3 GRUDNIA 1939

źródło: NAC on-line
Niedziela
13 lubelskich duchownych wywieziono do KL Sachenhausen. Księża zostali aresztowani 17 listopada w gmachu Kurii Biskupiej w ramach akcji Sonderaktion Lublin. Wśród duchownych, którzy trafili do obozu koncentracyjnego, byli między innymi ks. biskup Marian Fulman oraz ks. biskup Władysława Gorala (na zdjęciu). Pierwszy z nich po dwuipółmiesięcznym pobycie został zwolniony i osadzony w areszcie domowym, drugiego zamordowali Niemcy w Sachsenhausen na początku 1945 roku.