Przejdź do treści

27 czerwca 1939

źródło: Ilustrowany Kuryer Codzienny z dn. 27 czerwca 1939
Wtorek
Na terenie Huculszczyzny trwa budowa drogi stanowiącej odcinek wielkiego traktu im. Marszałka Piłsudskiego, który ciągnie się od doliny Czeremoszu do Małego Połomu na Śląsku.