Przejdź do treści

24 marca 1939

źródło: Głos Poranny z dn. 24 marca 1939
Piątek
Głos Poranny donosi, iż 23 marca Rzesza Niemiecka i Litwa zawarły układ w sprawie przyłączenia Kłajpedy do Niemiec. Rząd litewski podjął starania, aby wyprowadzić z Kłajpedy wojsko i policję. Te kroki władz niemieckich powodują napięcie na arenie międzynarodowej.