Przejdź do treści

12 lutego 1939

źródło: Ilustrowany Kuryer Codzienny z dn. 12 lutego1939
Niedziela
Po dojściu do w Niemczech Hitlera w 1933 r. coraz częściej prasa polska zauważała zmianę postaw mniejszości niemieckiej w Polsce i ożywienie wśród nich ruchu politycznego o charakterze nacjonalistycznym.