Przejdź do treści

Zespół

Zastępca Dyrektora ds. naukowych
Zastępca Dyrektora ds. inwestycyjno-administracyjnych
Zastępca Dyrektora ds. edukacji i zbiorów
Kierownik Biura Dyrektora
Biuro Dyrektora
Rzecznik prasowy
Rzecznik prasowy
Kierownik Działu
Dział Promocji
Kierownik Działu
Dział Naukowy
Kierownik Działu
Dział Edukacyjny
Kierownik Działu
Dział Wydawniczy
Kierownik Działu
Dział Zbiorów
Kierownik Działu
Biblioteka
p. o. Kierownika Działu
Dział Administracyjny
Kierownik Działu Wystaw
Dział Wystaw
Kierownik Działu
Dział Bezpieczeństwa
Kierownik Działu
Dział Sprzedaży
Kierownik Działu
Dział Dokumentacji Filmowej
Kierownik Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku
Muzeum Westerplatte i Wojny 1939
Główna księgowa
Księgowość
Główny specjalista
Dział Zamówień Publicznych
Główny Specjalista ds. Kadr i Płac