Skip to main content

Employment

Zastępca Dyrektora ds. naukowych
Zastępca Dyrektora ds. edukacji i zbiorów
Zastępca Dyrektora ds. inwestycyjno-administracyjnych
Kierownik Biura Dyrektora
Biuro Dyrektora
Rzecznik prasowy
Rzecznik prasowy
Kierownik Działu
Dział Informacji i Promocji
Kierownik Działu
Dział Naukowy
Kierownik Działu
Dział Wydarzeń Kulturalnych
Kierownik Działu
Dział Edukacyjny
Kierownik Działu
Dział Wydawniczy
Kierownik Działu
Dział Wystawienniczy
Kierownik Działu
Biblioteka
Kierownik Działu
Dział Administracyjny
Kierownik Działu
Dział Inwestycyjny
Administrator Bezpieczeństwa Informacji Specjalista ds. szkoleń
Kadry, BHP i Ochrona Przeciwpożarowa
Główny Specjalista ds. kadr i płac